CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 170 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DL001 Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2 QT-01 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế . Năng lượng nguyên tử
3 01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học & công nghệ
4 CCVC_01 Thủ tục thi tuyển công chức Công Chức Viên Chức
5 VT_LT_0001 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc. Văn thư Lưu trữ
6 TTNCN-01 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Nuôi con nuôi
7 KNTC-01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
8 TC-01 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
9 PCTN_001 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
10 TCD_001 Tiếp công dân Tiếp công dân
11 XLĐ-01 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn
12 KT NV-01 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ
13 DL002 Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
14 CN_0002 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Công nghiệp
15 QT-02 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử