CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 270 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.001120.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Xã/Phường/Thị trấn Văn hóa, thể thao và du lịch
2 1.008838.000.00.00.H38 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài nguyên & môi trường
3 CTX_01 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vũng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công thương
4 2.000206.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công thương
5 1.004875 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Xã/Phường/Thị trấn Dân tộc
6 1.004088 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giao thông vận tải
7 1.005280.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Kế hoạch & đầu tư
8 1.003554.000.00.00.H38 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài nguyên & môi trường
9 2.002400 Kê khai tài sản, thu nhập Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thanh tra
10 1.003564 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Y tế
11 1.004443.000.00.00.H38 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục & Đào tạo
12 1.004492.000.00.00.H38 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục & Đào tạo
13 1.000094.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
14 2.000635 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
15 1.000489.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội