CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 257 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001120.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa, thể thao và du lịch
2 TTX_01 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
3 CTX_01 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vũng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Công thương
4 1.003554.000.00.00.H38 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai
5 1.005280.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
6 1.003440.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Công thương
7 2.000184.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương
8 2.000206.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương
9 1.004441.000.00.00.H38 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục & Đào tạo
10 1.004443.000.00.00.H38 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục & Đào tạo
11 1.004492.000.00.00.H38 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
12 1.000094.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp
13 2.002226.000.00.00.H38 Thông báo thành lập tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư
14 2.002227.000.00.00.H38 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư
15 2.002228.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư