CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 109 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003554.000.00.00.H38 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đất đai
2 1.004443.000.00.00.H38 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục & Đào tạo
3 1.004088.000.00.00.H38 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (Cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giao thông vận tải
4 2.000635.000.00.00.H38 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
5 2.002228.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Kế hoạch & đầu tư
6 1.011606.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
7 1.010833.000.00.00.H38 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
8 1.010941.000.00.00.H38 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
9 2.000751.000.00.00.H38 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
10 1.008004.000.00.00.H38 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
11 1.010092.000.00.00.H38 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
12 2.000509.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nội vụ
13 1.006344.000.00.00.H38 Quyết định thanh lý tài sản công Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài chính
14 1.010736.000.00.00.H38 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài nguyên & môi trường
15 1.000954.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Văn hóa, thể thao và du lịch