CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002425.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Y tế
2 1.003564.000.00.00.H38 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Y tế
3 1.002150.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Y tế
4 1.003564.000.00.00.H38 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Y tế
5 1.002216.000.00.00.H38 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế
6 1.002231.000.00.00.H38 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế
7 1.002425.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1 Y tế
8 1.002216.000.00.00.H38 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế
9 1.002231.000.00.00.H38 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế
10 1.002150.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Y tế
11 1.002216.000.00.00.H38 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế