CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 50 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.011352 Thủ tục hỗ trợ cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (đối tượng là tổ chức, cá nhân) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
2 1.009363 Hỗ trợ dự án thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản mới Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
3 1.011345 Thủ tục hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
4 1.007919.000.00.00.H38 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
5 1.000037.000.00.00.H38 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6 1.011335 Thủ tục hỗ trợ lãi suất vốn vay Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
7 1.011336 Thủ tục hỗ trợ tích tụ đất đai Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
8 1.000071.000.00.00.H38 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
9 1.011337 thủ tục hỗ trợ phát triển vùng trồng chè nguyên liệu chất lượng cao Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
10 3.000175.000.00.00.H38 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
11 1.011338 Thủ tục hỗ trợ phát triển vùng sản xuất cây dược liệu (trừ dược liệu quý) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
12 3.000154.000.00.00.H38 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
13 1.011339 Thủ tục hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
14 1.011340 Thủ tục hỗ trợ dự án trồng cây ăn quả Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
15 1.011341 Thủ tục hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng chủ lực của địa phương Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn