CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 40 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTXHM_07 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lao động thương binh & xã hội
2 LĐH_01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi Lao động thương binh & xã hội
3 KT LĐ-01 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động thương binh & xã hội
4 KT LĐ-02 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Lao động thương binh & xã hội
5 BTXHM_04 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
6 BTXHM_05 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
7 BTXHM_10 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Lao động thương binh & xã hội
8 LDM-31 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hồ trợ chi phí mai táng Lao động thương binh & xã hội
9 LDM-32 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trương trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, sở, UBND cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
10 LDM-33 Cấp chính sách nội trú cho HS, SV tham gia chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở nghề nghiệp TT hoạc cơ sở GD có vốn đầu tưu nước ngoài Lao động thương binh & xã hội
11 QT.LĐ.BTXH-06 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - TBXH Lao động thương binh & xã hội
12 QT.LĐ.BTXH-07 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của phòng Lao động - TBXH Lao động thương binh & xã hội
13 BTXHM_08 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quân, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Lao động thương binh & xã hội
14 BTXHM_09 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lao động thương binh & xã hội
15 BTXHM_11 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chị phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lao động thương binh & xã hội