CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 38 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BC_1 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo Chí
2 BC_001 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính viễn thông
3 XB_001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản
4 BC_2 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo Chí
5 BC_002 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính viễn thông
6 XB_002 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
7 BC_3 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo Chí
8 BC_003 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính viễn thông
9 XB_003 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
10 BC_4 Cho phép họp báo (trong nước) Báo Chí
11 BC_004 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính viễn thông
12 XB_004 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
13 BC_5 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo Chí
14 BC_005 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính viễn thông
15 PT_005 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử