CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2202 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 LĐ-TL-QHLĐ_0020 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
2 HDXD-04 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp) Hoạt động Xây dựng
3 DT_01 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
4 ĐT01.2021 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32) Đầu tư tại Việt Nam
5 LD_0001 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động
6 QLCS01 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
7 VPĐD01 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
8 XD001 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Xây dựng
9 DL001 Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
10 CNM_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Công nghiệp
11 CN_1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Công nghiệp
12 TD_01 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thuỷ điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) Thủy điện
13 0001 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (01) Thương mại
14 KDK_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Thương mại
15 TM1-DM Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Thương mại