Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1013/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao Xem thêm >>
2 1009/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi c Xem thêm >>
3 1004/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở N Xem thêm >>
4 928/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>
5 903/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Xem thêm >>
6 849/QĐ-UBND 15/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở công thư Xem thêm >>
7 844/QĐ-UBND 14/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
8 839/QĐ-UBND 14/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Xem thêm >>
9 808/QĐ-UBND 12/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thươn Xem thêm >>
10 778/QĐ-UBND 10/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
11 765/QĐ-UBND 07/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Xem thêm >>
12 754/QĐ-UBND 06/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức n Xem thêm >>
13 693/QĐ-UBND 29/03/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước th Xem thêm >>
14 692/QĐ-UBND 29/03/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh quản lý nhà ở liên quan đến việc bãi bỏ thành phầ Xem thêm >>
15 600/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao đ Xem thêm >>
16 505/QĐ-UBND 08/03/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý củ Xem thêm >>
17 484/QĐ-UBND 07/03/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
18 426/QĐ-UBND 28/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế Xem thêm >>
19 381/QĐ-UBND 24/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉn Xem thêm >>
20 329/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 15 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao t Xem thêm >>