Toàn trình  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)

Ký hiệu thủ tục: CAX_CCCD2
Lượt xem: 294
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Công an Xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công An
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

03 Ngày làm việc

 

Phí :  Đồng (Chưa quy định.)

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an xã, phường, thị trấn.  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

 

Trực tuyến

 

03 Ngày làm việc

 

Phí :  Đồng (Chưa quy định.)

 

Thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

03 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Văn bản thông báo kết quả khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 


Phí

Chưa quy định

Lệ phí

Chưa quy định

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

 59/2014/QH13

 

Luật 59/2014/QH13

 

20-11-2014

 

Quốc Hội

 

37/2021/NĐ-CP

 

Nghị định 37/2021/NĐ-CP

 

29-03-2021

 

 

137/2015/NĐ-CP

 

Nghị định 137/2015/NĐ-CP

 

31-12-2015

 

 

Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả.

-Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do.

Bước 4: Công dân nhận văn bản trả lời tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.

 

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trong đó nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin, thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp).

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ.

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không