Toàn trình  Thông báo lưu trú

Ký hiệu thủ tục: CAX_DKQLCT11
Lượt xem: 374
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Công an Xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công An
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

0 Giờ

 

 

 

- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

 

Trực tuyến

 

0 Giờ

 

 

 

- Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết; - Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; - Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

0

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

68/2020/QH14

 

Luật 68/2020/QH14

 

13-11-2020

 

 

55/2021/TT-BCA

 

Thông tư 55/2021/TT-BCA

 

15-05-2021

 

 

57/2021/TT-BCA

 

Thông tư 57/2021/TT-BCA

 

15-05-2021

 

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú.

- Bước 2: Cán bộ công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú.

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

- Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.