Toàn trình  Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: CAH_PCCC2
Lượt xem: 206
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Công an huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công An
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện:

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

Trực tiếp

07 Ngày làm việc

 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp huyện hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện (trường hợp đã đưa thủ tục ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa);

Trực tuyến

07 Ngày làm việc

 

 

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công (nếu có);

Dịch vụ bưu chính

07 Ngày làm việc

 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định phục hồi hoạt động (Mẫu PC16 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).



 


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý:

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

40/2013/QH13

Luật 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

22-11-2013

Quốc Hội

Luật 27/2001/QH10

Luật Phòng cháy và chữa cháy

29-06-2001

Quốc Hội

136/2020/NĐ-CP

Nghị định 136/2020/NĐ-CP

24-11-2020

 

149 /2020/TT-BCA

Thông tư 149 /2020/TT-BCA

31-12-2020

 

 

Trình tự thực hiện:

            Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

            Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Công an cấp huyện. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

            Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu).

            + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản; 

            + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

            Bước 4: Công an cấp huyện tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra khắc phục nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ, khắc phục vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy hoặc các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

            Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

 

Bao gồm

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động (Mẫu số PC15 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).

PC15-Donphuchoihoatdong

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đã loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc khắc phục các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.