Toàn trình  Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: CAH_CCCC4
Lượt xem: 317
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Công an huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

Lĩnh vực Công An
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

Trực tiếp

07 Ngày làm việc

 

+ Trực tiếp tại trụ sở Công an;

+Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (nếu đã triển khai);

+ Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.

Trực tuyến

07 Ngày làm việc

 

+ Khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến;

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Thông tư 66/2015/TT-BCA

Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

15-12-2015

Bộ Công an

Thông tư 07/2016/TT-BCA

Quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật căn cước công dân

01-02-2016

Bộ Công an

Thông tư số 40/2019/TT-BCA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

01-10-2019

Bộ Công an

Thông tư số 41/2019/TT-BCA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

01-10-2019

Bộ Công an

 

Bước 1: Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân có nhu cầu được cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.
Bước 3: Nhận kết quả
 

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Thẻ Căn cước công dân

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có);

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CC13).

Mẫu CC13

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không