Toàn trình  Trình báo mất giấy thông hành (thực hiện tại cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: CAH_XNC2
Lượt xem: 216
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Công an huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Công an huyện Bát Xát

Lĩnh vực Công An
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại công an huyện hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

Trực tiếp

01 Ngày làm việc

 

 

+ Người bị mất giấy thông hành trực tiếp nộp hồ sơ đến Công an cấp huyện 

+ Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: đơn trình báo mất giấy thông hành do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký thay.

Dịch vụ bưu chính

01 Ngày làm việc

 

 

Gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính. 

+ Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: đơn trình báo mất giấy thông hành do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký thay.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

01 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy thông hành bị hủy giá trị sử dụng.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
- Luật 47/2014/QH13 ngày 16-06-2014 của Quốc Hội
- Nghị định 76/2020/NĐ-CP ngày 01-07-2020 của Chính phủ
 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
Bước 2: Nộp hồ sơ 
- Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở trong nước thực hiện việc trình báo mất giấy thông hành tại Công an cấp huyện biên giới tiếp giáp với Trung Quốc đã cấp giấy thông hành đó. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ). 
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.
 

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

+ 01 đơn trình báo mất giấy thông hành (mẫu M02), trường hợp gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính thì phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi đang cư trú;

Mẫu M02 trình báo mất giấy thông hành - BCA

Bản chính: 1
Bản sao: 0

+ Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp trình báo mất giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

  • Mẫu M02 trình báo mất giấy thông hành - BCA Tải về

Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành phải thực hiện thủ tục trình báo cho cơ quan đã cấp giấy thông hành đó.