Mức độ 4  Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ký hiệu thủ tục: TVSLĐ_0019
Lượt xem: 301
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện

1. Gửi trực tiếp tại  Bộ phận Một cửa của Sở Lao động - TBHXH tỉnh Lào Cai, Tầng 1, khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

2. Gửi trực tiếp qua Dịch vụ bưu chính công ích (VNPT Lào Cai).

3. Gửi qua Dịch vụ công trực tuyến của Sở Lao động-TBXH Lào Cai.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
-Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động thương binh và xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động thương binh và xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động
 
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về BH TNLĐ, BNN.

.

.

File mẫu:

Không