Mức độ 4  Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Ký hiệu thủ tục: TVSLĐ_0018
Lượt xem: 188
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Địa điểm:

+ Trụ sở cơ quan Sở Lao động - TBXH cấp tỉnh;

 + Trụ sở cơ quan BHXH cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện

1. Gửi trực tiếp tại  Bộ phận Một cửa của cơ quan Sở Lao động - TBXH và BHXH cấp tỉnh.

2. Gửi trực tiếp qua Dịch vụ bưu chính công ích (VNPT Lào Cai).

3. Gửi qua Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Sở Lao động - TBXH và BHXH cấp tỉnh.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Lao động - TBXH 
- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại cơ quan BHXH
 
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về BH TNLĐ, BNN.

.

.

File mẫu:

Không