Mức độ 4  Thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hàng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Ký hiệu thủ tục: TVSLĐ_0017
Lượt xem: 231
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện

1. Gửi trực tiếp tại  Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

2. Gửi trực tiếp qua Dịch vụ bưu chính công ích (VNPT Lào Cai).

3. Gửi qua Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về BH TNLĐ, BNN.

.

.

File mẫu:

Không