Mức độ 4  Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ký hiệu thủ tục: TVSLĐ_0016
Lượt xem: 278
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện

1. Gửi trực tiếp tại  Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

2. Gửi trực tiếp qua Dịch vụ bưu chính công ích (VNPT Lào Cai).

3. Gửi qua Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Lao động - TBXH

- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại cơ quan BHXH

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về BH TNLĐ, BNN.

.

.

File mẫu:

Không