Mức độ 4  Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Ký hiệu thủ tục: TVSLĐ_0015
Lượt xem: 274
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Địa điểm: Trụ sở cơ quan BHXH cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện

1. Gửi trực tiếp tại  Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

2. Gửi trực tiếp qua Dịch vụ bưu chính công ích (VNPT Lào Cai).

3. Gửi qua Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với cơ quan BHXH

        - 05 ngày làm việc đối với người sử dụng lao động

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về BH TNLĐ, BNN.

.

.

File mẫu:

Không