Toàn trình  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: 1.009374.000.00.00.H38
Lượt xem: 1015
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo Chí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép xuất bản bản tin
Phí

Theo QĐ

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

 • Thông tư 41/2020/TT-BTTTT Số: 41/2020/TT-BTTTT

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

 • Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền.

 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin Mẫu số 10.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Bản chính: 0
Bản sao: 1
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài) Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin Tải về

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin; - Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; - Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in; - Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.