Toàn trình  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.005442.000.00.00.H38
Lượt xem: 1624
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính viễn thông
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp
Phí

Theo QĐ

Lệ phí
- Trường hợp cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hòng không sử dụng được: 500.000 đồng.
- Trường hợp cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.
 

 

Căn cứ pháp lý
 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010 Số: Luật Bưu chính số 49/2010/QH

 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP Số: Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư số 291/2016/TT-BTC Số: Thông tư số 291/2016/TT-BTC

 • Thông tư 25/2020/TT-BTC Số: 25/2020/TT-BTC

 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP Số: 25/2022/NĐ-CP

 • - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • - Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở TTTT.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mãu giay de nghi cap lai Văn ban XNTB.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Tải về

Không có