Toàn trình  Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.004379.000.00.00.H38
Lượt xem: 2366
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính viễn thông
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Bản sao từ bản gốc của giấy phép bưu chính đã được cấp


Phí

Theo QĐ

Lệ phí

500.000 đồng.

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Số: 291/2016/TT-BTC

 • Luật bưu chính Số: 49/2010/QH12

 • Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư 25/2020/TT-BTC Số: 25/2020/TT-BTC

 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP Số: 25/2022/NĐ-CP

 • Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính. Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy phép khi mất hư hỏng.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc   Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Tải về In ấn

Không có