Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Đăng ký tạm trú

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Bát Xát
Lĩnh vực Công An

Loading...