Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Cơ quan giải quyết UBND Thành Phố Lào Cai
Lĩnh vực Xây dựng

Loading...