Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Thẩm định và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Bảo Yên
Lĩnh vực Xây dựng

Loading...