Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Bưu chính viễn thông

Loading...