CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 50 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 1.000655.000.00.00.H38, Thủ tục hỗ trợ cơ sở chế biến bảo quản nông sản Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
47 1.000045.000.00.00.H38 Xác nhận bảng kê lâm sản Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
48 1.000047.000.00.00.H38 Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
49 1.011470.000.00.00.H38 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
50 1.011471.000.00.00.H38 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn