CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 5 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002311.000.00.00.H38 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Quản lý hoạt động đối ngoại
2 2.002312.000.00.00.H38 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Quản lý hoạt động đối ngoại
3 2.002313.000.00.00.H38 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Quản lý hoạt động đối ngoại
4 2.002314.000.00.00.H38 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Quản lý hoạt động đối ngoại
5 3.000242.000.00.00.H38 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương Sở Ngoại Vụ Quản lý hoạt động đối ngoại