CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 48 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.010696.000.00.00.H38 Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ Sở Công Thương Thương mại
2 2.000142.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương Thương mại
3 2.000309.000.00.00.H38 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Thương mại
4 2.000459.000.00.00.H38 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Thương mại
5 2.001624.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công Thương Thương mại
6 2.000136.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương Thương mại
7 2.000176.000.00.00.H38 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công Thương Thương mại
8 2.000631.000.00.00.H38 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Thương mại
9 2.000078.000.00.00.H38 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương Thương mại
10 2.000167.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công Thương Thương mại
11 2.000619.000.00.00.H38 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Thương mại
12 2.000033.000.00.00.H38 Thông báo hoạt động khuyến mại Sở Công Thương Thương mại
13 2.000674.000.00.00.H38 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công Thương Thương mại
14 2.001474.000.00.00.H38 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công Thương Thương mại
15 2.000131.000.00.00.H38 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại