Tìm thấy 31 thủ tục

Mức độ 4
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Mức độ 4
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.
Mức độ 4
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi
Mức độ 2
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập - X
Mức độ 2
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 2
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 2
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 2
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập - X
Mức độ 2
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Loading...