Tìm thấy 51 thủ tục

Mức độ 4
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi
Mức độ 4
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Mức độ 2
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ 2
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thành lập trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Cho phép trường THCS hoạt động trở lại
Mức độ 2
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Mức độ 2
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ 2
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 2
sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ 2
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
Mức độ 2
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Loading...