Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Bắc Hà
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Loading...