Đến tháng 12
UBND Huyện Mường Khương đã giải quyết

96,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 09/12/2023)