Đến tháng 3
UBND Huyện Mường Khương đã giải quyết

95,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/03/2023)