Đến tháng 1
UBND thị xã Sa Pa đã giải quyết

96,15 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 31/01/2023 09:26:39)