Đến tháng 5
UBND thị xã Sa Pa đã giải quyết

99,16 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 30/05/2023 20:10:07)