Đến tháng 11
UBND thị xã Sa Pa đã giải quyết

98,98 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 29/11/2023 08:51:37)