CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 34 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 BVH-LCA-278790 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, thể thao và du lịch
32 VH_0022 Hỗ trợ câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch Văn hóa, thể thao và du lịch
33 QT.VH.VH-02 Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" Văn hóa, thể thao và du lịch
34 QT.VH.VH-10 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Do cơ quan quản lý nhà nước về cấp huyện cấp) Văn hóa, thể thao và du lịch