CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 79 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.002023.000.00.00.H38 Giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
77 2.002022.000.00.00.H38 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
78 2.002020.000.00.00.H38 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
79 2.002016.000.00.00.H38 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp