Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2519/QD-UBND 14/08/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.
2 2293/QĐ-UBND 30/07/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
3 2210/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định Về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai.
4 1617/QĐ-UBND 06/06/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục 01 thủ tuc hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
5 1431/QĐ-UBND 23/05/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
6 1151/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định Về việc công bố 21 dang mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng và thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
7 1038/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
8 734/QĐ-UBND 27/03/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai
9 683/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
10 624/QD-UBND 18/03/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
11 95/QĐ-UBND 11/01/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
12 4045/QD-UBND 11/12/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
13 3947/QĐ-UBND 06/12/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thuốc lá áp dụng giải quyết tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
14 3622/QĐ-UBND 08/11/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
15 2617/QĐ-UBND 24/08/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
16 2618/QĐ-UBND 24/08/2018 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo Chỉ thị số 08/CT-TTg
17 2326/QĐ-UBND 27/07/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
18 1714/QĐ-UBND 08/06/2018 Quyết định Về việc công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
19 663/QĐ-UBND 28/02/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
20 44/QD-UBND 10/01/2018 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648 năm 2018