Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Sở Khoa học và Công nghệ

  • Điện thoại: 020 3820125
  • Email: contact-skhcn@laocai.gov.vn
  • Fax: 0203 924898

UBND Thành Phố Lào Cai

  • Điện thoại: 0203 119 119
  • Email: ubndtp-contact@laocai.gov.vn