Tìm thấy 846 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế .
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
2
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
3
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
4
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
5
Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
6
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
7
Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 4
8
Khai báo với Sở Lao động - TBXH khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 4
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 4
9
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa
Mức độ 4
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
10
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện, vệ sinh lao động hạng B
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
11
Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
12
Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
13
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
14
Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 4
15
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông